SHERP

Seoul Journal of Economics vol.25 no.1/4 (2012) (20)

Search for
Issue Date Title / Author(s) / CitationFile
2012

Kwack, Sung Yeung

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.1, pp.1-23

view file
2012

Dastidar, Ananya G.

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.1, pp. 25-56

view file
2012

Kim, Young Sik; Lee, Manjong

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.1, pp. 111-135

view file
2012

Lee, Jisoon

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.1, pp. 57-87

view file
2012

Kim, Yun-Yeong

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.3, pp.317-337

view file
2012

Kim, In June

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.3, pp.339-366

view file
2012

Kang, Daechang

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.3, pp.255-278

view file
2012

Miyakawa, Daisuke; Watanabe, Shuji

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.3, pp.279-316

view file
2012

Tillmann, Peter

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.3, pp.233-254

view file
2012

Jin, Xu

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.2, pp.153-175

view file
2012

Rho, Sungho; Gao, Jian

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.2, pp.177-206

view file
2012

Lee, Jihong

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.2, pp.223-232

view file
2012

Rodrik, Dani

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.2, pp.137-151

view file
2012

Kim, Jae-Young; Wang, Yun-Jong; Park, Woong-Yong

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.4, pp. 367-386

view file
2012

Hahn, Guangsug; Won, Dong Chul

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.4, pp. 441-461

view file
2012

Roy, Samrat; Mandal, Kumarjit

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.4, pp. 413-439

view file
2012

Kim, Woocheol

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.4, pp. 463-488

view file
2012

Lee, Sanghoon

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.1, pp. 89-110

view file
2012

Alemu, Aye Mengistu

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.4, pp. 387-412

view file
2012

Kwon, Illoong

Seoul Journal of Economics, vol.25, no.2, pp.207-221

view file
1

Browse