Browse

Journal Papers (저널논문_농생명공학부)32

Search for:
Issue Date Title / Author(s) / CitationFile
2021

Jeong, Jinsol; Choi, Kwang-Hwan; Kim, Seung-Hun; Lee, Dong-Kyung; Oh, Jong-Nam; Lee, Mingyun; Choe, Gyung Cheol; Lee, Chang-Kyu

Journal of Animal Science and Biotechnology. 2021 May 13;12(1):64

view fileDOI
2021

Kim, Eunjung; Park, Hyunjin; Park, Sihyun; Choi, Jangduck; Yoon, Hae Jung; Kim, Jeong-Han

Applied Biological Chemistry. 2021 May 10;64(1):40

view fileDOI
2021

Hwang, Sung-Wook; Sugiyama, Junji

Plant Methods. 2021 Apr 28;17(1):47

view fileDOI
2021view fileDOI
2021

Shanmugam, Gnanendra; Lee, Song Hee; Jeon, Junhyun

BMC Bioinformatics. 2021 Apr 07;22(1):179

view fileDOI
2021view filelink
2021view fileDOI
2021

Völz, Ronny; Park, Ju-Young; Harris, William; Hwang, Sungkee; Lee, Yong-Hwan

BMC Biotechnology. 2021 Feb 03;21(1):12

view fileDOI
2021view fileDOI
2020

Wang, Gang; He, Dan; Zhao, Fengchun; Hu, Junqiang; Lee, Yin-Won; Shi, Jianrong; Xu, Jianhong

Food Production, Processing and Nutrition. 2020 Dec 08;2(1):29

view fileDOI
2020

Park, Chan Yoon; Shin, Yongho; Kim, Jeong-Han; Zhu, Shuang; Jung, Young Sun; Han, Sung Nim

Nutrition & Metabolism. 2020 Jun 15;17(1):44

view fileDOI
2020

Wang, Wenyu; Han, Youngjin; Jo, Hyun A; Lee, Juwon; Song, Yong Sang

Journal of Hematology & Oncology. 2020 Jun 05;13(1):67

view fileDOI
2020view fileDOI
2020view fileDOI
2020view fileDOI
2020

Lee, Hwa-Kyung; Lee, Junghak; Lee, Jonghwa; Lee, Hyeri; Kim, Jeong-Han

Applied Biological Chemistry. 2020 Feb 13;63(1):11

view fileDOI
2019view filelink
2019view filelink
2019

Lee, Ye-Gi; Seo, Jin-Ho

Biotechnology for Biofuels, 12(1):204

view fileDOI
2019view fileDOI
1 2

Browse