Browse

Journal Papers (저널논문_의과학과)56

Search for:
Issue Date Title / Author(s) / CitationFile
2021

Lee, Unghwi; Ryu, Seung Hyun; Chang, Sunghoe

Molecular Brain. 2021 Mar 04;14(1):47

view fileDOI
2021view fileDOI
2020view fileDOI
2020

Shin, Dongyoon; Park, Joonho; Han, Dohyun; Moon, Ji Hye; Ryu, Han Suk; Kim, Youngsoo

Clinical Proteomics. 2020 May 24;17(1):16

view filelink
2020view fileDOI
2020view filelink
2019view filelink
2019view fileDOI
2019view fileDOI
2019view fileDOI
2019

Kim, Kyae Hyung; Kang, EunKyo; Yun, Young Ho

BMC Public Health. 19(1):665

view fileDOI
2019view fileDOI
2019view fileDOI
2018view fileDOI
2018

Kim, Hoe Suk; Jung, Minji; Choi, Sul Ki; Woo, Jisu; Piao, Yin Ji; Hwang, Eun Hye; Kim, Hyelim; Kim, Seung Ja; Moon, Woo Kyung

Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 37(1):200

view fileDOI
2018view fileDOI
2018view fileDOI
2018view fileDOI
2018view fileDOI
2018

Park, Daehun; Chang, Sunghoe

Molecular Brain, 11(1):10

view fileDOI
1 2 3

Browse