Browse

Journal Papers (저널논문_지구과학전공)19

Search for:
Issue Date Title / Author(s) / CitationFileAltmetrics
2022-05
2022-02

Kwon, Woojin; Pattle, Kate; Sadavoy, Sarah; Hull, Charles L. H.; Johnstone, Doug; Ward-Thompson, Derek; Di Francesco, James; Koch, Patrick M.; Furuya, Ray; Doi, Yasuo; Le Gouellec, Valentin J. M.; Hwang, Jihye; Lyo, A-Ran; Soam, Archana; Tang, Xindi; Hoang, Thiem; Kirchschlager, Florian; Eswaraiah, Chakali; Fanciullo, Lapo; Kim, Kyoung Hee; Onaka, Takashi; Konyves, Vera; Kang, Ji-hyun; Lee, Chang Won; Tamura, Motohide; Bastien, Pierre; Hasegawa, Tetsuo; Lai, Shih-Ping; Qiu, Keping; Berry, David; Arzoumanian, Doris; Bourke, Tyler L.; Byun, Do-Young; Chen, Wen Ping; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Mike; Chen, Zhiwei; Ching, Tao-Chung; Cho, Jungyeon; Choi, Yunhee; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Coude, Simon; Dai, Sophia; Pham Ngoc Diep; Duan, Yan; Hao-Yuan Duan; Eden, David; Fiege, Jason; Fissel, Laura M.; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah; Greaves, Jane; Griffin, Matt; Gu, Qilao; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko; Houde, Martin; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Kang, Miju; Karoly, Janik; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji; Kemper, Francisca; Kim, Kee-Tae; Kim, Gwanjeong; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kim, Jongsoo; Kirk, Jason; Kobayashi, Masato I. N.; Kusune, Takayoshi; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin; Law, Chi-Yan; Lee, Chin-Fei; Lee, Yong-Hee; Lee, Hyeseung; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Li, Dalei; Li, Di; Li, Hua-bai; Lin, Sheng-Jun; Liu, Sheng-Yuan; Liu, Hong-Li; Liu, Junhao; Liu, Tie; Lu, Xing; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda; Moriarty-Schieven, Gerald; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ngoc, Nguyen Bich; Ohashi, Nagayoshi; Park, Geumsook; Parsons, Harriet; Peretto, Nicolas; Priestley, Felix; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Rawlings, Jonathan; Rawlings, Mark G.; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Seta, Masumichi; Shimajiri, Yoshito; Shinnaga, Hiroko; Tahani, Mehrnoosh; Tang, Ya-Wen; Tomisaka, Kohji; Le Ngoc Tram; Tsukamoto, Yusuke; Viti, Serena; Wang, Hongchi; Wang, Jia-Wei; Whitworth, Anthony; Wu, Jintai; Xie, Jinjin; Yen, Hsi-Wei; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Yun, Hyeong-Sik; Zenko, Tetsuya; Zhang, Yapeng; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; de Looze, Ilse; Andre, Philippe; Dowell, C. Darren; Eyres, Stewart; Falle, Sam; Robitaille, Jean-Francois; van Loo, Sven

Astrophysical Journal, Vol.926 No.2, p. 163

2022-01
2022-01

Woo, Hye-Jin; Park, Kyung-Ae

International Journal of Remote Sensing, Vol.43 No.3, pp.961-996

2021-04
2019-04

Faisal; Martin, Sonya N

Asia-Pacific Science Education, 5(1):4

view fileDOI
2018-05

Fulmer, Gavin W; Chu, Hye-Eun; Martin, Sonya N

Asia-Pacific Science Education, 4(1):7

view fileDOI
2017-08

최윤성; 최종림; 김찬종; 최승언

한국지구과학회지, Vol.38 No.4, pp. 303-320

2016-12

Kim, Byeong-Hoon; Lee, Choon-Ki; Seo, Ki-Weon; Lee, Won Sang; Scambos. Ted

The Cryosphere, 10(6), pp.2971–2980

view file
2013-06

김소정; 맹승호; 차현정; 김찬종; 최승언

한국과학교육학회지 Vol.33 No.4, pp. 807-825

view file
2013

고선영; 최승언

영재교육연구 Vol.23 No.4, pp. 567-592

view fileDOI
2012-12

임진현; 전미란; 최승언

영재교육연구 Vol.22 No.4, pp. 985-1007

view fileDOI
2012

유희원; 차현정; 김민석; 함동철; 김희백; 유준희; 박현주; 김찬종; 최승언

영재교육연구 Vol.22 No.2, pp. 265-290

view file
2012

유희원; 함동철; 차현정; 김민석; 김희백; 유준희; 박현주; 김찬종; 최승언

영재교육연구 Vol.22 No.2, pp. 291-315

view file
1

Browse