Browse

Journal Papers (저널논문_화학생물공학부) 1,169

Search for:
Issue Date Title / Author(s) / CitationFile
2020view fileDOI
2020

Kim, Hanseul; Choi, Garam; Kim, Seongmin; Lee, Donghoon; Doo, Sung Wook; Park, Jungwon; Lee, Won Bo; Lee, Kyu Tae

Journal of Physical Chemistry Letters, Vol.11 No.17, pp.7096-7102

DOI
2020view fileDOI
2020DOI
2020DOI
2020

Lee, Sanghwa; Bootharaju, Megalamane S.; Deng, Guocheng; Malola, Sami; Baek, Woonhyuk; Hakkinen, Hannu; Zheng, Nanfeng; Hyeon, Taeghwan

Journal of the American Chemical Society, Vol.142 No.32, pp.13974-13981

DOI
2020view fileDOI
2020

Xiao, Yi; Hong, Jaeyoung; Wang, Xiao; Chen, Tao; Hyeon, Taeghwan; Xu, Weilin

Journal of the American Chemical Society, Vol.142 No.30, pp.13201-13209

DOI
2020view fileDOI
2020

Jung, Euiyeon; Shin, Heejong; Antink, Wytse Hooch; Sung, Yung-Eun; Hyeon, Taeghwan

Acs Energy Letters, Vol.5 No.6, pp.1881-1892

DOI
2020view fileDOI
2020

Lee, Myeongjeong; Kim, Dawoon; Lee, Yong Kyu; Koo, Hansol; Lee, Kyu Tae; Chung, In

ACS Applied Energy Materials, Vol.3 No.6, pp.5581-5588

DOI
2020

Kim, Jiheon; Elabd, Ahmed; Chung, Sung-Yoon; Coskun, Ali; Choi, Jang Wook

Chemistry of Materials, Vol.32 No.10, pp.4185-4193

DOI
2020view fileDOI
2020

Ha, Kwang-Ho; Kwon, Mi-Sook; Lee, Kyu Tae

Journal of Electrochemical Science and Technology, Vol.11 No.2, pp.187-194

view fileDOI
2020

Kim, Yong H.; Lee, Su Y.; Umh, Ha N.; Song, Hyeon D.; Han, Jeong W.; Choi, Jang Wook; Yi, Jongheop

ACS Applied Materials and Interfaces, Vol.12 No.13, pp.15239-15245

DOI
2020DOI
2020view fileDOI
2020DOI
2020

Liu, Jianan; Zhang, Rongwei; Shang, Chunfeng; Zhang, Yu; Feng, Yun; Pan, Limin; Xu, Bing; Hyeon, Taeghwan; Bu, Wenbo; Shi, Jianlin; Du, Jiulin

Journal of the American Chemical Society, Vol.142 No.17, pp.7858-7867

DOI
1 2 3 4 5 658

Browse