Browse

Journal Papers (저널논문_전기·정보공학부)1,050

Search for:
Issue Date Title / Author(s) / CitationFileAltmetrics
DOI
DOI
2023-01DOI
2023-01

Lee, Yoon-Ro; Yoo, Jiwon; Hwang, Inhwi; Sul, Seung-Ki

IEEE Transactions on Power Electronics, Vol.38 No.1, pp.839-851

DOI
2023-01

Kim, Changhyun; Lee, Byoungho

Computer Physics Communications, Vol.282, p. 108552

DOI
2022-12DOI
2022-11

Lee, Yoon-Ro; Kwon, Yong-Cheol; Sul, Seung-Ki

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, Vol.37 No.11, pp.13277-13287

DOI
2022-11DOI
2022-11

Kim, Mijeong; Chu, Sanghyeok; Han, Bohyung

Machine Vision and Applications, Vol.33 No.6, p. 89

DOI
2022-11

Kim, Yeoneung; Yang, Insoon

IET Control Theory and Applications, Vol.16 No.16, pp.1633-1644

DOI
2022-11DOI
2022-11

Son, Sanghyun; Kim, Jaeha; Lai, Wei-Sheng; Yang, Ming-Hsuan; Lee, Kyoung Mu

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.44 No.11, pp.8657-8670

DOI
2022-11

Kim, SungJoong; Yoon, Yong-Tae; Jin, YoungGyu

Energies, Vol.15 No.21, p. 8274

DOI
2022-10

Lee, Joon-Hee; Kwon, Yong-Cheol; Sul, Seung-Ki

IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.69 No.10, pp.9872-9883

DOI
2022-10

Yoo, Jiwon; Kim, Hyeon-Sik; Sul, Seung-Ki

IEEE Transactions on Power Electronics, Vol.37 No.10, pp.12525-12537

DOI
2022-10

Choi, Seokhyeon; Shim, Kyuhong; Choi, Jungwook; Sung, Wonyong; Shim, Byonghyo

Journal of Signal Processing Systems, Vol.94 No.10, pp.929-943

DOI
2022-10

Shin, Jaeuk; Hakobyan, Astghik; Park, Mingyu; Kim, Yeoneung; Kim, Gihun; Yang, Insoon

IEEE Robotics and Automation Letters, Vol.7 No.4, pp.10065-10072

DOI
2022-10

Jung, Gyuweon; Hong, Seongbin; Shin, Wonjun; Jeong, Yujeong; Park, Jinwoo; Kim, Donghee; Lee, Jong-Ho

Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol.369, p. 132257

DOI
2022-10

Park, Yujin; Kim, Su Hwan; Kim, Seong Pyo; Ryu, Jiwon; Yi, Jinyeong; Kim, Jin Youp; Yoon, Hyung-Jin

Science of the Total Environment, Vol.843, p. 157053

DOI
2022-10

Kim, Wonseok; Park, Jae Suk; Lee, Dokeun; Seo, Joowon; Lee, Luke P.; Kim, Sung Jae

Biosensors and Bioelectronics, Vol.213, p. 114350

DOI
1 2 3 4 5 653

Browse