Browse

Journal Papers (저널논문_전기·정보공학부)422

Search for:
Issue Date Title / Author(s) / CitationFile
2020

Wu, Meile; Wu, Zhanyu; Jin, Xiaoshi; Lee, Jong-Ho

Nanoscale Research Letters. 2020 Oct 14;15(1):198

view fileDOI
2020

Cho, Inhee; Lee, Hyomin; Kim, Sung Jae

Micro and Nano Systems Letters. 2020 Jun 05;8(1):10

view filelink
2020

Lee, Dokeun; Kim, Junsuk; Lee, Hyomin; Kim, Sung Jae

Micro and Nano Systems Letters. 2020 May 09;8(1):7

view fileDOI
2020

Lee, Dokeun; Kim, Sung Jae

Micro and Nano Systems Letters. 2020 Apr 25;8(1):6

view fileDOI
2019

Kumar, Saurabh; Choi, Sunghyun; Kim, HyungWon

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2019(1):240

view filelink
2019

Kwon, Sunyoung; Bae, Ho; Jo, Jeonghee; Yoon, Sungroh

BMC Bioinformatics, 20(1):521

view filelink
2019

Kim, Hyoung-Keon; Byun, Yong-Suk; Jung, Geon-Woong; Lee, Yong-Hwan

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2019(1):238

view filelink
2019

Kim, Jinhong; Kim, Junhan; Nguyen, Luong Trung; Shim, Byonghyo; Hong, Wooyoung

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2019(1):43

view fileDOI
2019

Liu, Xi; Xia, Zhengliang; Jin, Xiaoshi; Lee, Jong-Ho

Nanoscale Research Letters. 2019 Feb 04;14(1):43

view fileDOI
2018view fileDOI
2018view fileDOI
2017

Ahn, Byeongyong; Ryu, Jewoong; Koo, Hyung Il; Cho, Nam Ik

EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2017(1):82

view fileDOI
2016

Lee, Jusang; Jo, Kyuri; Lee, Sunwon; Kang, Jaewoo; Kim, Sun

BMC Bioinformatics, 17(Suppl 17):477

view fileDOI
2016DOI
2016

Kim, Kyounghoon; Lin, Helin; Choi, Jin Young; Choi, Kiyoung

Pattern Recognition, Vol.52, pp. 1-16

DOI
2015view fileDOI
2014

Kwon, Sunyoung; Lee, Byunghan; Yoon, Sungroh

BMC Bioinformatics, 15(Suppl 9):S10

view fileDOI
2013

Song, Hyung-Jun; Kim, Jun Young; Lee, Donggu; Song, Jiyun; Ko, Youngjun; Kwak, Jeonghun; Lee, Changhee

Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol.13 No.12, pp. 7982-7987

DOI
2013DOI
2013DOI
1 2 3 4 5 622

Browse