Browse

 Development and Society Vol.41 No.1/2 (2012)10

Search for:
Issue Date Title / Author(s) / CitationFileAltmetrics
2012-06

Franklin, Obeng-Odoom

Development and Society, Vol.41 No.1, pp. 1-29

view file
2012-06

Yuan, Hao; Golpelwar, Mayank-Kumar

Development and Society, Vol.41 No.1, pp. 31-53

view file
2012-06

Kim, Minha

Development and Society, Vol.41 No.1, pp. 55-75

view file
2012-06

Ian, Chalmers; Budi, Setiyono

Development and Society, Vol.41 No.1, pp. 77-102

view file
2012-06

Yang, Jonghoe

Development and Society, Vol.41 No.1, pp. 103-147

view file
2012-06

Ahn, Mihyang; Rhee, Mooweon; Yang, Daegyu; Shin, Inyong

Development and Society, Vol.41 No.1, pp. 149-175

view file
2012-12

Yoo, Hyung-Geun

Development and Society, Vol.41 No.2, pp. 177-199

view file
2012-12

Yun, Sun-Jin; Ku, Dowan; Park, Nyun-Bae; Han, Joon

Development and Society, Vol.41 No.2, pp. 201-228

view file
2012-12

Joshi, Devin K.

Development and Society, Vol.41 No.2, pp. 229-252

view file
2012-12

Yu, Sam

Development and Society, Vol.41 No.2, pp. 253-270

view file
1

Browse