Browse

Communities & Collections

Journal Papers (저널논문_미생물학전공)

Browse
Issue DateTitle / Author(s) / CitationFileAltmetrics
2023-12

Lee, Mi-Hyun; Kim, Hye Lin; Seo, Hyejun; Jung, Sangkwon; Kim, Bum-Joon

Journal of Biomedical Science, Vol.30(1):95

view fileDOI
2022-05view fileDOI
2016-11view fileDOI
2014-01view fileDOI
2013-03view fileDOI
2010-10DOI
2010-10

Han, Tae-Hee; Kim, Cheol-Hwan; Chung, Ju-Young; Park, Sang-Hun; Hwang, Eung-Soo

ARCHIVES OF VIROLOGY; Vol.155 10; 1663-1673

DOI
2010-08

Kim, J. H.; Jung, E-S; Kwon, Y.; Choi, E-Y; Kim, S.; Kim, S-J; Hwang, E-S; Park, C-G; Jeong, H.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS; Vol.42 6; 2134-2137

DOI
2010-05

Cho, Bon-A; Cho, Nam-Hyuk; Seong, Seung-Yong; Choi, Myung-Sik; Kim, Ik-Sang

INFECTION AND IMMUNITY; Vol.78 5; 1915-1923

DOI
2010-04DOI
2010-04DOI
2010-03DOI
2010-02

Yuan, Hai-Dan; Yuan, Hai-Ying; Chung, Sung-Hyun; Jin, Guang-Zhu; Piao, Guang-Chun

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY; Vol.74 2; 322-328

DOI
2010-02DOI
2010-02

Kim, Hyoung-Il; Yu, Jae Eun; Park, Chung-Gyu; Kim, Sang-Joon

JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE; Vol.25 2; 203-210

view fileDOI
2010-01

Chung, Ju-Young; Han, Tae-Hee; Park, Sang-Hun; Kim, Sang Woo; Hwang, Eung-Soo

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY; Vol.82 1; 146-152

DOI
2010-01

Park, Choul Yong; Yang, Seung-Ha; Chuck, Roy S.; Gehlbach, Peter L.; Park, Chung-Gyu

OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION; Vol.18 1; 24-31

DOI
2010-01

Cheong, Teak-Chin; Shin, Ji-Young; Chun, Kyung-Hee

CANCER SCIENCE; Vol.101 1; 94-102

DOI
2009-12DOI
2009-10DOI
1 2 3 4 5