Browse

Author

Jump to a point in the index
Or type in a year
  • Sort by
  • In order
  • Results/Page
  • Authors/record

Showing results 1 to 58 of 58

Issue DateTitle / Author(s) / CitationFileAltmetrics
1978-09

이홍규

Seoul J Med, Vol.19 No.3, pp. 112-128

view file
1985-03

Lee, Hong Kyu; Park, Young-Sik; Kim, Seong Yeon; Lee, Jung Sang

Seoul J Med, Vol.26 No.1, pp. 64-68

view file
1987-03view file
1988-09

Kim, Seong Yeon; Lee, Hong Kyu; Koh, Chang Soon; Min, Hun Ki

Seoul J Med, Vol.29 No.3, pp. 263-270

view file
1992-03view file
1994-06view file
2002-08link
2005-02link
2005-06

Lim, Soo; Park, Kyong Soo; Lee, Hong Kyu; Cho, Sung-Il

Diabetes Care. 2005 Jul;28(7):1810-2.

link
2005-11link
2006-01link
2006-01view filelink
2006-01

Lim, Soo; Jin, Cheng Ji; Kim, Min; Chung, Sung Soo; Park, Ho Seon; Lee, In Kyu; Lee, Choon Taek; Cho, Young Min; Lee, Hong Kyu; Park, Kyong Soo

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2006 Apr;26(4):808-13. Epub 2006 Jan 19.

view filelink
2006-03link
2006-03link
2006-03link
2006-08

Cho, Young Min; Kwon, Sujin; Pak, Youngmi Kim; Seol, Hye Won; Choi, Young Min; Park, Do Joon; Park, Kyong Soo; Lee, Hong Kyu

Biochem Biophys Res Commun. 2006 Oct 6;348(4):1472-8. Epub 2006 Aug 14.

link
2006-09view filelink
2006-10link
2006-11link
2006-12link
2007link
2007link
2007link
2007-01link
2007-01link
2007-02link
2007-10view filelink
2007-11view filelink
2008-03view filelink
2008-03link
2008-05link
2008-05view filelink
2008-06link
2008-08

Yasuda, Kazuki; Miyake, Kazuaki; Horikawa, Yukio; Hara, Kazuo; Osawa, Haruhiko; Furuta, Hiroto; Hirota, Yushi; Mori, Hiroyuki; Jonsson, Anna; Sato, Yoshifumi; Yamagata, Kazuya; Hinokio, Yoshinori; Wang, He-Yao; Tanahashi, Toshihito; Nakamura, Naoto; Oka, Yoshitomo; Iwasaki, Naoko; Iwamoto, Yasuhiko; Yamada, Yuichiro; Seino, Yutaka; Maegawa, Hiroshi; Kashiwagi, Atsunori; Takeda, Jun; Maeda, Eiichi; Shin, Hyoung Doo; Cho, Young Min; Park, Kyong Soo; Lee, Hong Kyu; Ng, Maggie C Y; Ma, Ronald C W; So, Wing-Yee; Chan, Juliana C N; Lyssenko, Valeriya; Tuomi, Tiinamaija; Nilsson, Peter; Groop, Leif; Kamatani, Naoyuki; Sekine, Akihiro; Nakamura, Yusuke; Yamamoto, Ken; Yoshida, Teruhiko; Tokunaga, Katsushi; Itakura, Mitsuo; Makino, Hideichi; Nanjo, Kishio; Kadowaki, Takashi; Kasuga, Masato

Nat Genet. 2008 ;40(9):1092-7.

DOI
2008-10link
2008-11link
2008-12link
2009DOI
2009-01DOI
2009-01DOI
2009-04view fileDOI
2009-08DOI
2009-08view fileDOI
2009-10DOI
2009-10

Park, Seung-Yoon; Choi, Jung Hyun; Ryu, Hyun Su; Kim Pak, Youngmi; Lee, Hong Kyu; Lee, Wan; Park, Kyong Soo

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY; Vol.284 41; 27780-27789

DOI
2009-11

Kim, Min; Ahn, Byung Yong; Lee, Ji Seon; Chung, Sung Soo; Park, Sang Gyu; Lee, Hong Kyu; Park, Kyong Soo; Jung, Hye Seung; Lim, Soo

BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS; Vol.389 1; 70-73

DOI
2010-03

Lee, Hong Kyu; Cho, Young Min; Kwak, Soo Heon; Lim, Soo; Shim, Eun Bo; Park, Kyong Soo

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS; Vol.1800 3; 282-289

DOI
2010-05DOI
2010-05view fileDOI
2010-06DOI
2010-07DOI
2010-08

Shim, Jae Eun; Paik, Hee Young; Shin, Chan Soo; Park, Kyong Soo; Lee, Hong Kyu

JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE AND VITAMINOLOGY; Vol.56 4; 217-221

view file
2010-08DOI
2010-10

Kwak, Soo Heon; Park, Kyong Soo; Lee, Ki-Up; Lee, Hong Kyu

JOURNAL OF DIABETES INVESTIGATION; Vol.1 5; 161-169

DOI
2010-11DOI
2010-11view fileDOI
2010-12DOI
1